Archive for Juliol de 2011

Republicanisme: 4 de juliol, Declaració d’Independència del Estats Units d’Amèrica

Juliol 4, 2011

La Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica és un dels moments, i dels documents, importants del que nosaltres avui entenem per democràcia i per republicanisme.  Comença així, amb una sintesi dels principis democràtics fonamentals:

Sostenim com a evidents per si mateixes les següent veritats: Tots els homes han estat creats iguals. El  Creador els ha dotats de certs Drets inalienables, entre els quals hi ha el dret a la Vida, a la Llibertat i a la recerca de la Felicitat. Per garantir aquests drets, els homes constitueixen Governs que  obtenen els seus poders legítims del consentiment dels governats. Sempre que un Govern es torni destructiu per a aquestes finalitats, el poble tindra dret a instaurar-ne un de nou que es fonamenti en els esmentats principis, i a organitzar-lo de la forma que li ofereixi les més grans possibilitats d’aconseguir la seva Seguretat i la seva Felicitat.

Aquí trobareu una traducció de tot el text.

Anuncis