Archive for Juny de 2011

Una pregunta ‘innocent’ a la ministra Chacon

Juny 16, 2011

Avui he entrat aquesta pregunta al Registre del Senat:

En l’actual context de crisi econòmica, de retallades pressupostàries que afecten a serveis bàsics per als ciutadans, de reducció dràstica de les inversions en infraestructuras necessàries per a un rellançament de l’economia i de demanda d’austeritat a totes les administracions i als ciutadans,

 ¿Quant costarà el manteniment de les tropes a l’Afganistan fins a la data de la seva retirada?

Me l’ha de contestar oralment la ministra de Defensa, si no és de viatge, dimarts vinent, 21 de juny, a la tarda, al Ple del Senat.

Anuncis

El Senat aprova la gratuïtat de l’AP7 entre Maçanet i la frontera

Juny 16, 2011

El mes de febrer vaig presentar amb aquesta finalitat una moció a la Comissió de Foment, que la va aprovar ahir amb el vot en contra del PSOE. De fet és una moció d’ERC, que vaig preparar junt amb Ricard Dilmé i la gent d’Esquerra de la Selva, que ha estat capdavantera en les mobilitzacions a favor de l’acabament de les obres de desdoblament de la N-II, i la va defensar en la Comissió el senador d’ERC Pere Muñoz, que és portaveu de Foment de l’Entesa. Aquí trobareu la iniciativa i aquí trobareu l’article d’El Punt que se’n fa ressò, malauradament sense la informació de qui ha presentat la moció.

Montserrat Abelló, dissabte 11 de juny, a Sant Feliu de Guixols

Juny 5, 2011

Dissabte 11 DE JUNY, 19 h (a la Casa Irla, carrer Algavira, 65-69, Sant Feliu de Guixols; tel. 972 9838 08)

Trobada amb Montserrat Abelló i lectura dels seus poemes

Presentació a càrrec de Miquel Bofill i Abelló, senador d’Esquerra per Girona

Montserrat Abelló i Soler és avui, als seus 93 anys, sempre activa, creativa i amb les idees clares, la degana de les poetes catalanes. Ha viscut intensament el seu segle i avui encara continua escrivint, traduint i construint una obra poètica propera i potent. Així, el 2006, pública Memòria de tu i de mi; el 2008, El fred íntim del silenci i el 2010, Poemes d’amor. Aquest 2011 preveu publicar una traducció de la poetessa nord-americana Anne Sexton (ja és a les llibreries: Anne Sexton. Com ella. Poemes escollits, Ed. Proa), i en té en cartera una altra de poemes de Margaret Atwood.

«La poesia de Montserrat Abelló troba en la subtilitat, en la delicadesa, en la proximitat, les arrels més riques. És una poesia sentida. Amb l’oïda tant com des del sentiment. És una poesia de combat, però des de les paraules menudes i les realitats petites. Vet aquí la força de la fragilitat» (Oriol Izquierdo). Entre altres premis i reconeixements a la seva obra i a la seva trajectòria cívica, Montserrat Abelló ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2008) i el Premi Nacional de Cultura a la Trajectòria Professional i Artística (2008).

(Extracte del Programa d’Activitats de la Casa Irla de Sant Feliu de Guixols)

Per la televisió sense fronteres, al Senat

Juny 4, 2011

D'esquerra a dreta, Miquel Bofill, Eliseu Climent i Mercè Teodoro, al SenatAcaba de publicar-se el Diari de Sessions de la Comissió de Cultura del Senat del 26 de maig, dia en què hi van comparèixer Eliseu Climent i Mercè Teodoro d’Acció Cultural del País Valencià en relació amb el tancament dels repetidors del senyal de TV3 al País Valencià. El debat va ser molt interessant i si el voleu llegir el trobareu aquí. Entre les qüestions curioses hi ha el fet que qui va actuar com a portaveu del PP tot i insistir que l’Estatut d’Autonomia valencià diu que el castellà i l’idioma valencià són les llengües oficials, en cap moment va entrar en el debat sobre la unitat de la llengua (no la va qüestionar), que havien deixat ben clara els compareixents. Pel que fa al PSOE, fa una intervenció en què, a banda de fer-se ressò de les protestes contra el tancament de TV3 al País Valencià, expressa el seu desig que es tramiti la iniciativa legislativa popular “Televisió sense fronteres” per resoldre definitivament la reciprocitat de les emissions de les televisions de territoris amb una  mateixa llengua, tal com demana ACPV, amb la qual cosa sembla que es confirma que finalment el PSOE sembla disposat a donar-li llum verda. Mentrestant, CiU mira cap a una altra banda, segueix insistint en donar suport a la demanda de Camps d’un tercer multiplex, responsabilitzant a parts iguals PP i PSOE de la situació actual, i no es pronuncia sobre la iniciativa legilativa popular “Televisió sense fronteres”, la tramitació de la qual es troba aparcada encara en el Congrés de Diputats i necessita que els Grups Parlamentaris (també, és clar, el de CiU) pressionin perquè es tramiti abans no acabi la legislatura.

 ————————————————————-

Aquestes van ser les meves intervencions tal com consten en el Diari de Sessions:

El señor PRESIDENTE: gracias, señora Teodoro.

Vamos a abrir un turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios. Empezaremos por el grupo proponente y después haremos una intervención de menor a mayor.

Tiene la palabra el señor Bofill por la Entesa Catalana del Progrés.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies president,

Gràcies senyor Climent, gràcies senyora Teodoro, gràcies per haver vingut i gràcies per la seva intervenció, clara i documentada. Benvinguts al Senat que hauria de ser la cambra de la pluralitat nacional de l’Estat, d’un Estat que assumís de forma conseqüent que més del 40% dels seus ciutadans viuen en territoris on comparteixen, com a llengua pròpia comú, el català, el gallec o l’euskera. Benvinguts en aquesta Comissió de Cultura on paradoxalment, tot i ser de cultura i a la cambra territorial, el Reglament només ens deixa parlar en castellà. Els prego que acceptin les meves disculpes, que espero que comparteixin amb mi altres senadors, pel fet que no hagin pogut expressar−se avui en la seva llengua. Des que el 2004 vaig començar a exercir les funcions de senador, treballo per una plena normalització de l’ús de les llengües dels ciutadans de l’Estat en aquesta Cambra i, per ara, el màxim que hem aconseguit és que en el debat de mocions en el Ple es puguin usar totes les llengües oficials en alguna comunitat autònoma, cosa que es fa amb molta naturalitat i normalitat, ben lluny de la Babel apocalíptica que alguns anunciaven. El que realment és paradoxal és que quan debatem entre senadors en els Plens puguem utilitzar les nostres llengües i no ho puguin fer els ciutadans quan compareixen al Senat a petició nostra. Senyor president, senyors senadors els insto a adoptar mesures perquè això no torni a passar, els insto a demanar, a la Presidència i la Mesa del Senat i als seus grups parlamentaris, perquè facin una interpretació flexible del Reglament que permeti que els compareixents, si així ho desitgen, es puguin expressar en català, en gallec o en euskera.

És una qüestió de llibertat, de normalitat democràtica en un espai plurilingüe.

Continúo en castellano dado que la falta de traducción simultánea me obliga a autotraducirme, cosa que puede hacer muy pesada mi intervención, en una situación kafkiana. Un Reglamento poco respetuoso con la pluralidad, es decir con la libertad, me obliga a dirigirme en castellano a los comparecientes, ciudadanos valencianos, que me entenderían perfectamente en la lengua que compartimos. Daba la bienvenida en catalán al señor Climent y a la señora Teodoro y les pedía disculpas porque no han podido expresarse en su lengua en esta supuesta Cámara territorial, al tiempo que señalaba lo paradójico que resulta que hayamos modificado el Reglamento para que el debate de mociones entre senadores en el Pleno pueda hacerse con normalidad, como así sucede, utilizando las lenguas oficiales de las comunidades autónomas y que, en cambio, cuando invitamos a ciudadanos a comparecer en esta Cámara no puedan expresarse en su lengua. Por ello señor presidente, señores senadores, les instaba a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, a pedir a la Presidencia, a la Mesa del Senado y a sus grupos parlamentarios que hagan una interpretación flexible del Reglamento, que permita, cuanto menos, a los comparecientes, si así lo desean, expresarse en catalán, en gallego o en euskera. Es una deferencia que somos capaces de tener con ciudadanos extranjeros y que deberíamos tener con nuestros conciudadanos. Creo que es una cuestión de libertad y de normalidad democrática en un espacio plurilingüe. Perdonen el excurso pero a nadie se le escapa que tampoco estamos muy lejos del motivo de la comparecencia de hoy.

En febrero de este año el Gobierno de la Generalitat Valenciana ordenó el cierre de los repetidores que permitían a los ciudadanos valencianos ver las emisiones de TV3 desde hacía veintiséis años. Nuestra primera reacción, como la de tantos ciudadanos que salieron a la calle a protestar en Cataluña y en el País Valencià, fue de total indignación. Cómo en pleno siglo xxi, en plena época de información se podía coartar la libertad de los ciudadanos de escoger, porque no se les obliga, es su libertad, uno u otro canal de televisión en lo que además era un atentado contra la normalización del plurilingüismo y contra la difusión y el uso de la lengua que compartimos catalanes y valencianos. Una lengua con una demografía relativamente reducida que necesita como el aire que respiramos que todos sus hablantes tengan una oferta informativa, cultural y de ocio lo más amplia posible en esa lengua. Es fácil comprender la importancia que tiene para nuestra lengua, para nuestros ciudadanos y para las industrias culturales que exista un espacio de información, de difusión cultural y de participación lo más amplio posible en nuestra lengua común. El espacio cultural y lingüístico cataláno-valenciano-balear tiene unos 11 millones de habitantes y puede ser sostenible, pero necesita seguridad, estabilidad, medidas adecuadas de fomento y sobre todo libertad. Los intentos de cercenarlo no son más que intentos de liquidar la diversidad cultural, intentos de ahogar una cultura y una lengua que como todas son un patrimonio de primer orden de la humanidad. Ante el atropello que suponía el cierre de las emisiones de TV3 en el País Valencià solicitamos inmediatamente la comparecencia de los responsables de Acciò Cultural del País Valencià, entidad que había asegurado la recepción de los canales de TV3 en dicho territorio desde sus inicios.

Al tiempo los senadores Josep Maria Esquerda, Pere Muñoz y yo mismo presentamos una batería de preguntas escritas al Gobierno que aún no han recibido contestación y solicitamos las comparecencias del ministro de Industria y de la ministra de Cultura, porque consideramos que el Estado, que el Gobierno tiene una responsabilidad muy importante en esta cuestión y en todas las que tienen que ver con la protección y el fomento de la diversidad cultural y lingüística, particularmente cuando afectan a más de una comunidad autónoma (la Mesa del Senat no ens ha acceptat de tramitar la compareixença dels ministres, ja que sembla que s’han negat a comparèixer, al·legant que el tancament dels repetidors de TV3 no és un assmpte de la seva competència). También el Gobierno tiene que velar por el respeto de las libertades fundamentales en relación con derechos de los ciudadanos, como es el poder acceder libremente a la información y a la cultura en su propia lengua. El Gobierno del Estado tiene estas responsabilidades por mandato constitucional y de las leyes y tratados internacionales que ha suscrito, entre las cuales la ya citada Carta Europea de las Lenguas que en su articulado se refiere claramente a la obligación del Estado de garantizar por encima de los límites administrativos las emisiones de radio y televisión en una lengua usada en una forma idéntica o próxima de una lengua regional o minoritaria. Esto es muy interesante porque aquí no valen excusas de que se denomine valenciano o catalán, y me gusta que lo hayan dicho los comparecientes valencianos con los que compartimos una misma lengua así como con otros muchos senadores, algunos presentes en esta sala. Queda claro que el que sean dialectos distintos, denominaciones distintas, no es excusa para que no se asegure esta comunidad de comunicación. Este es también uno de los motivos de la comparecencia de hoy en el Senado, ya que no estamos ante una cuestión que dependa únicamente de las relaciones del Gobierno valenciano con el catalán y del Gobierno valenciano con las entidades culturales valencianas, como Acciò Cultural del País Valencià o Escola Valenciana, y de los ciudadanos valencianos que tienen derecho a recibir la oferta más amplia de televisión en su propia lengua, sino que estamos ante la cuestión de asegurar la reciprocidad de la recepción de lasemisiones de radio y televisión entre comunidades autónomas que comparten, aunque sea en partes de sus territorios, el catalán el gallego o el euskera, lo que viene condicionado por la legislación estatal y por las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones. De ahí la importancia de las intervenciones de los comparecientes que apuntan una posible vía de solución definitiva, que es la que se plantea en la iniciativa legislativa popular Televisión Sin Fronteras, avalada por más de 650 000 ciudadanos, pero que en un país poco acostumbrado a las iniciativas democráticas de los ciudadanos nos tememos que duerma en el limbo de la tramitación parlamentaria en este fin de legislatura. También este es uno de los motivos de su comparecencia. Nos gustaría conocer, en la medida de lo posible, cuál es la situación actual de esta tramitación y que consideremos y estudiemos qué podríamos hacer desde el Senado sobre toda esta cuestión para favorecer su toma en consideración. No les pido a los comparecientes que me respondan ya que más bien es una obligación que nos marcamos nosotros mismos como senadores porque formamos parte de las Cortes Generales, que es donde este proyecto está en este momento, y, por lo tanto, es responsabilidad nuestra también asegurar su tramitación parlamentaria.

Asimismo en la negociación bilateral entre los Gobiernos valenciano y catalán se ha suscitado la demanda del Gobierno valenciano de disponer de otros múltiplex para poder dar cabida a la reciprocidad entre las emisiones de los canales autonómicos. En este caso también se plantea la necesaria intervención del Gobierno del Estado, que es quien debería acordar la concepción de este nuevo múltiplex.

Por la respuesta que dio a una pregunta sobre esta cuestión de nuestro compañero del grupo, el senador Josep María Esquerda, el secretario de Estado en su comparecencia en la Comisión de Industria, en realidad el Gobierno valenciano tiene espacio comunicativo de sobra en la actualidad para que se pueda producir dicha reciprocidad, ya que ocupa su segundo múltiplex con las mismas emisiones que ya están en el primero, con lo cual es evidente que tienen todo un múltiplex libre para poder realizar esta reciprocidad que se le está pidiendo y que dicen que a lo mejor podrían aceptar. Nos tememos que en el fondo de esta polémica entre el Gobierno valenciano y el Gobierno del Estado no haya más que excusas para alargar la situación actual, en la que no se respeta el derecho de los ciudadanos valencianos a recibir TV3 en el País Valencià. El actual Gobierno catalán ha planteado que si dicha concesión –la de un nuevo múltiplex−, equiparando el número de múltiplex de ambas comunidades, permite un desbloqueo de la situación, bienvenido sea. Lo que está claro es que si se llegara a producir la concesión de un nuevo múltiplex, debería estar siempre condicionado a que su uso fuera el de asegurar la reciprocidad de la recepción sin condiciones, libre de todas las emisiones televisivas, en el espacio lingüístico catalán −es decir, catalán, valenciano o balear− que compartimos. (El señor senador continúa su discurso en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.)

«Gràcies novament per la seva compareixença, que està sent d’un gran interès i que espero que pugui produir algun fruit positiu que contribueixi a normalitzar la recepció dels canals de TV3 al País Valencià.»

Decía que daba las gracias a los comparecientes por su exposición, que creo que está siendo de un gran interés y que espero que pueda producir algún fruto positivo en esta Cámara y contribuya a normalizar la recepción de los canales de TV3 en el País Valenciano. Yo creo que alguna iniciativa deberá gestarse en el Senado como Cámara territorial −a ver si lo demuestra de una vez− para que prospere la iniciativa legislativa popular, proposición de ley de Televisión sin Fronteras que está en este momento en el Congreso de los Diputados.

Gracias, president.

(…)

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a abrir un brevísimo turno de réplica. Como saben sus señorías, tenemos una continuación de la comisión en otro sitio. Disponen de dos minutos, por lo que les ruego resuman. Tiene la palabra el señor Bofill, por la Entesa Catalana de Progrès.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, presidente.

Seré muy breve porque no hemos venido aquí a polemizar. Les podría decir muchas cosas respecto a la intervención del senador Chiquillo, pero me gustaría resaltar aquellas en las que, en realidad, estamos de acuerdo. En ese aspecto me ha alegrado mucho su intervención, aunque no voy a hablar de sus ataques al tripartito, como si este fuera la bestia negra. Eso no lo voy a replicar porque las cosas están claras. Simplemente querría aclarar dos cuestiones: una, respecto al motivo de la comparecencia, para apoyar la posición del presidente, y otra, respecto al tema que nos trae aquí, ver qué alternativas hay.

Cuando solicitamos la comparecencia, estaban muy claros los motivos y se lo puedo decir en nuestra lengua común, porque así figura en la solicitud que presentamos en el registro, en catalán y también en castellano. Lo voy a leer en catalán y quien quiera consultarlo en castellano puede hacerlo, pero usted me entenderá perfectamente. (El señor senador continúa su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Sol·licita la compareixença del Sr. Eliseu Climent, president d’Acció Cultural del País Valencià, a la Comissió de Cultura, perquè pugui explicar: 1) la importància cultural que té la recepció universal de TV3, el Canal 9 i IB3, i en general de les emissions de televisió en la llengua pròpia i comuna de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, en aquests territoris i en els altres amb qui comparteixen llengua i cultura; 2) la història de la recepció de les emissions de TV3 al País Valencià i dels obstacles que ha trobat aquesta associació cultural a l’hora de mantenir els reemissors del senyal de TV3 al País Valencià fins al seu tancament; i 3) les mesures que proposa l’entitat que presideix per resoldre la situació.» Exactamente aquello a lo que se han ceñido las intervenciones de los comparecientes. Y han hablado justamente de la ILP Televisión sin Fronteras porque es quizá la medida principal que se está proponiendo para llegar a una solución definitiva del problema. Lo que quiero subrayar −y ya he dicho que no quiero polemizar− es que me alegro mucho y tomo nota de que el senador Chiquillo, en representación del Partido Popular Valenciano y del Partido Popular en esta comisión, no se oponga a la reciprocidad y hasta la desee, porque esto es una buena noticia, es un buen augurio para que avance una propuesta de legislación de televisión sin fronteras que no pretende otra cosa que asegurar para siempre, independientemente de coloraciones políticas y de cualquier connotación, un objetivo común, y es que los ciudadanos −porque estamos hablando del derecho de los ciudadanos−puedan recibir todas las televisiones que se emiten en su lengua, y ellos son libres de escoger lo que quieren ver y lo que no quieren ver, porque de lo que estamos hablando, en realidad, es de libertad.