Carències democràtiques de lleis i tribunals espanyols davant els tribunals europeus

Un dels motius no confessats del canvi de posició del Tribunal Constitucional en relació amb la legalitat de Bildu i les seves possibilitats de presentar candidatures en aquestes eleccions municipals sembla que ha estat la temença a fer el rídicul amb una nova sentència europea que posés en evidència les mancances de tarannà democràtic dels tribunals i de la legislació espanyols. Aquest fet em porta a la memòria que fa molt poc, el 15 de març, el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar l’Estat espanyol a pagar una indemnització a Arnaldo Otegui per haver patit presó per un pressumpte delicte d’injúries al Rei en base a l’article 490.3 del Codi Penal que el mateix Tribunal Europeu considera contrari a l’esperit dela Convenció Europea de Drets Humans, és a dir, no democràtic. Amb aquest motiu, vaig demanar la compareixença del ministre de Justícia al Senat perquè expliqui quan pensa suprimir aquest article del Codi Penal, en base al qual van imputar tants gironins perquè havien cremat fotos del rei espanyol.

Diu el lema de la campanya d’ERC a les municipals: “sempre hi som”, i la veritat és que és així. En el cas del Codi Penal, que ens ocupa, ja vam presentar diverses esmenes que trobareu més avall perquè se suprimissin del Codi Penal tots aquells articles equiparables a una legislació especial per protegir el rei i la seva família, per sobre del que ja preveu la legislació per a tots els ciutadans.

Però encara que els tribunals europeus ens donen la raó, Espanya, els partits que la representen de forma majoritària, PP i PSOE, no escolta, no reforma el Codi Penal per homologar-lo als patrons democràtics europeus recollits en textos com la Convenció Europea dels Drets Humans, que l’Estat espanyol ha subscrit malgrat que el seu Codi Penal conté articles que conculquen aquests drets fonamentals.

Text de la sol·licitud de compareixença del ministre de Justícia al Senat, presentat el 23 de març:

“El 15 de març el Tribunal Europeu dels Drets Humans va dictar sentència en relació amb la demanda núm. 2034/07 contra l’Estat espanyol en la qual aquest Tribunal “constata … que, per condemnar al demandant, les jurisdiccions internes s’han recolzat en l’article 490.3 del codi penal, disposició que acorda al cap de l’estat un nivell de protecció més elevat que el d’altres persones (protegides pel règim comú de la injúria) o institucions (com el Govern o el parlament) en relació amb la divulgació d’informacions o opinions que els concerneixen, i que preveu sancions més greus per als autors de declaracions injurioses (…) el Tribunal ja ha declarat que una protecció augmentada per una llei especial en matèria d’ofensa no és, en principi, conforme a l’esperit de la Convenció (Europea del Drets Humans).” Basant-se, entre altres, en aquesta motivació, el Tribunal Europeu dels Drets Humans, per unanimitat, afirma que en el cas de referència “hi ha hagut violació de l’article 10 (Llibertat d’expressió) de la Convenció (Europea dels Drets Humans)”.

“Amb aquest motiu es demana la compareixença del ministre de Justícia perquè expliqui quines previsions té el govern per adequar la legislació espanyola a la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans i a la lletra i l’esperit dela Convenció Europeadels Drets Humans en unes matèries tan fonamentals com la protecció de la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació, i, molt particularment, quina previsió té de suprimir del codi penal tots aquells articles assimilables a una legislació especial per donar una protecció augmentada al cap de l’estat en matèries que poden afectar la llibertat d’opinió o la llibertat d’informació, com el 490.3, al qual es refereix expressament la sentència del Tribunal Europeu.”

Val la pena llegir aquesta sentència que trobareu aquí (en francès).

Convenció Europea dels Drets Humans (en castellà)

Alguns articles del Codi Penal espanyol contraris a la llibertat d’expressió i que vam intentar suprimir en l’última reforma del Codi Penal que es va aprovar el juny de 2010:

“Artículo 490

“3. El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

“Artículo 491.

“1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.

“2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.

 “Artículo 543.

“Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.”

Fragment de la meva intervenció en el Ple del Senat del 9 de juny de 2010 en què es va debatre i aprovar l’última reforma del Codi Penal:

“(…) En el ámbito de las libertades democráticas -y voy terminando, aunque supongo que entenderán que con un centenar de enmiendas, estoy explicando casi lo mínimo- nos parecen fundamentales las enmiendas números 6, 7 y 8 del Partit Socialista de Mallorca, representadas y defendidas por el senador Sampol, coincidentes con las enmiendas números 248, 249 y 250 de Esquerra Republicana de Catalunya, para el conjunto de las cuales pedimos votación separada.

“En general, consideramos que el Rey y sus familiares deben tener los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de los ciudadanos y que, como todos los ciudadanos, tienen el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por ello, no nos parece adecuado que el Código penal tipifique unos delitos específicos de calumnias e injurias al Rey y a sus ascendientes y descendientes que limitan el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental de los ciudadanos, y planteamos la supresión de los artículos 490.3 y 491 del Código penal.

“Tampoco nos parece adecuado que se limite la Libertad de expresión como se hace en el artículo 543, al tipificar como delito las palabras -se tipifica como delito en nuestro Código penal-, los escritos o los hechos que se puedan considerar ofensivos a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos y emblemas. Por lo que se refiere a mi comunidad autónoma, no tengo ningún inconveniente que se suprima, porque no creo que sea de recibo que las palabras o los escritos que no estén vinculados a la comisión de otros delitos puedan ser objeto de reproche penal en nuestro código. Y, por ello, planteamos también su supresión.

“Es una reforma democrática pendiente. Sé que muchos de ustedes están de acuerdo con la supresión de dichos artículos y sería una excelente noticia que votaran en conciencia por la libertad.”

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: