Embolic al voltant d’unes esmenes sobre el dret propi i la validesa dels documents en català, en la Llei d’arbitratge. A la fi hi voten en contra PP i PSOE (amb el PSC)

CiU presenta a la Reforma de la Llei d’Arbitratge, que debatíem fa un moment al Ple del Senat, unes esmenes, no imprescindibles, perquè es refereixen a drets protegits per lleis de rang superior com l’Estatut o la Llei Orgànica del Poder Judicial, però que des del meu punt de vista tampoc no eren sobreres (podeu llegir-les a continuació, a la fi d’aquest post). En la pràctica, en la Ponència només hi vam votar a favor Entesa (jo, és a dir ERC), CiU i el Grup Mixt, el PP es va abstenir i el PSOE hi va votar en contra, amb la qual cosa no es van poder incorporar ni a l’Informe de la Ponència, ni després al Dictamen de la Comissió de Justícia. CiU (una senadora d’Unió) no va assistir en aquesta Comissió (nosaltres tampoc, perquè després de la Ponència no teníem cap esmena viva) i va ser el PP que va donar per defensades les esmenes de CiU i les ha portades avui al Ple, on resulta que les he defensades jo, en nom dels senadors d’Esquerra i d’Iniciativa, mentre CiU s’ha abstingut d’intervenir per defensar-les i el PP, que en la Ponència s’havia abstingut, i el PSOE han anunciat el vot en contra.

La meva intervenció ha estat aquesta:

“Gràcies president,

“Ens podem felicitar del grau d’acord a què es va arribar en la ponència d’aquesta reforma de la Llei d’arbitratge, que ha de permetre una agilitació d’aquests procediments i un augment del seu nombre, que esperem que tingui una repercussió positiva sobre la càrrega de feina dels Jutjats. Tenint en compte el grau d’acord aconseguit, votarem a favor del dictamen de la Comissió basat en l’informe de la Ponència, no assumirem com a grup les esmenes que manté vives el PP i, els senadors d’Esquerra i d’Iniciativa, votarem a favor de dues esmenes, la 20 i la 22, que sorprenentment ens arriben al Ple de la mà del PP i no de CiU, que les havia presentades inicialment; esmenes que incorporen de manera explicita el que ja està reconegut en altres lleis, com l’Estatut de Catalunya ola Llei Orgànicadel Poder Judicial, en relació amb la possibilitat que les CCAA incorporin particularitats del seu dret propi o de les especialitat pròpies de la seva organització en el sistema general d’arbitratge que estableix aquesta llei i, també, en relació amb la validesa de les actuacions i els documents presentats en l’idioma oficial d’una Comunitat Autònoma, sense necessitat de traducció al castellà, tal com estableix l’article 231 dela Llei Orgànicadel Poder Judicial.

 “Rápidamente me autotraduzco, a la espera de una nueva reforma del Reglamento que extienda la normalidad democrática en el uso de las lenguas a todo el Pleno. Decía que …

Finalment, les esmenes han estat rebutjades pels vots de PP i PSOE (amb PSC).

Aquestes eren les esmenes:

20 «Se adiciona un nuevo párrafo segundo al apartado 1 del artículo 1, con la siguiente redacción:

“Ello no obstante, las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán establecer particularidades derivadas de su derecho sustantivo o de las especialidades propias de su organización dentro del marco del régimen jurídico del sistema general de arbitraje que establece esta ley”».

22

«Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 142 que pasa a tener la siguiente redacción:

“4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.

En todo caso, los órganos con jurisdicción de ámbito estatal deberán atender y tramitar los escritos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma y, a tal efecto, el Ministerio de Justicia proveerá los medios necesarios para su traducción”

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: