Per reduir el dèficit català i fer front a les retallades socials, reclamem també a Madrid el que és nostre: per començar els 1.450 milions d’euros que ens corresponen del fons de competitivitat

Aquest dilluns vaig presentar al Registre del Senat aquesta moció que es debatrà en el proper Ple, dimecres 27 d’abril, per tal que el govern de R. Zapatero compleixi els seus compromisos amb Catalunya. En la votació, tothom s’haurà de “retratar”, des del PSC (que forma part de l’Entesa i no del Grup Parlamentari del PSOE, i té opció a votar junt amb els altres partits catalans) al PP que va dient que ells sí que complirien:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern espanyol ha plantejat  per al període 2011-2013 una reducció dràstica del deute públic; perquè aquesta reducció es pugui fer sense posar en perill els pilars bàsics de l’Estat del benestar, particularment en salut i ensenyament, cal que el Govern tingui en compte tant la distribució de competències (que en aquestes matèries, com en pràcticament la majoria dels serveis d’atenció a les persones, corresponen sobretot a les comunitats autònomes), com el fet que l’endeutament de l’Administració General de l’Estat és molt superior (segons alguns càlculs, fins a cinc vegades superior) al de les comunitats autònomes i les administracions locals. És per això que sembla lògic esperar que el Govern es plantegi una dràstica reducció de les estructures de l’Administració General de l’Estat, particularment quan estan duplicant, de forma innecessària i poc útil als ciutadans, serveis que ja es presten de manera més propera des de les  comunitats autònomes que en tenen les competències, i compleixi tots els seus compromisos per al finançament de les comunitats autònomes.

En el cas de Catalunya, ja prou maltractada per un saldo fiscal negatiu d’uns 20.000 milions d’euros anuals, equivalent al 10% del seu PIB, els ajustos a realitzar per la Generalitat per assolir els objectius d’estabilitat pressupostària aprovats pel Govern de l’Estat només seran possibles si, de manera simultània, aquest mateix Govern compleix íntegrament en l’actual exercici de 2011 els compromisos derivats del vigent Acord 6/2009, de 15 de juliol, per a la reforma del Sistema de Finançament de les Comunitats Autònomes i les previsions de la disposició transitòria segona de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, amb què es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries,  per acordar en els anys 2009, 2010 i 2011 la concessió d’avançaments a compte de fons addicionals com el de competitivitat, destinat a reduir les diferències en finançament homogeni per càpita entre comunitats autònomes.

Si el Govern de l’Estat no compleix aquests compromisos, estarà contribuint a posar en perill la prestació dels serveis bàsics a què tenen dret els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, atès que la Generalitat té compromesa de manera finalista el 80 per cent de la seva despesa a polítiques socials, un 70 per cent de la qual es destina a despeses del personal que presta aquests serveis en àmbits com els de la salut i l’ensenyament.

D’altra banda, tant el Govern de la Generalitat com la pràctica totalitat de les forces parlamentàries catalanes comparteixen aquesta exigència que es compleixin els acords de finançament i que es transfereixin aquest any 2011 els aproximadament 1.450 milions d’euros del Fons de Competitivitat que corresponen a Catalunya.

Per tot això, el Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés presenta la següent: 

MOCIÓ

El Ple del Senat insta el Govern a fer tots els tràmits necessaris per tal que es faci efectiva en aquest exercici la transferència a la Generalitat de Catalunya de l’avançament corresponent al Fons de Competitivitat de 2011, en forma d’avançament de tresoreria, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 22/2009, de 18 de desembre.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: